טיפול במשברי חיים

החיים מזמנים לנו אין ספור מצבים הכרוכים בהתמודדות עם קושי רגשי, כאב וסבל. אובדנים שונים, מחלות שלנו או של היקרים לנו, התמודדות עם סיטואציות שיש בהם דחק נפשי, כגון מתיחות בטחונית או מלחמה, זיקנה, פרידות, מעברים ושינויים בחיים, כל אלה מחייבים אותנו לגייס משאבי נפש לשם התמודדות והסתגלות לשינוי.

ההתמודדות עם אתגרי החיים מתאפשרת על ידי ניצול משאבי והנפש ומשאבי הסביבה ובתנאים מיטיבים מביאה להסתגלות וצמיחה. במקרים אחרים ההתמודדות פוגשת קושי מתמשך, מלווה בתחושה שהמשאבים הטבעיים לא זמינים או זקוקים לאיתור והכוונה. מצבים אלו מלווים בתחושה של מצוקה מתמשכת, קושי להתמודד לבד, או התמודדות עם שאלות קיומיות המבקשות ליווי. באותם מקרים ניתן ורצוי לפנות לעזרה מקצועית.

המרחב הטיפולי מאפשר עיבוד וחקירה לעומק של אופי המשבר והמצוקה הרגשית באווירה מוגנת ואינטימית. התהליך הטיפולי מחייב חשיפה והחייאה של החוויה על ביטוייה השונים, בגוף, ברגש, בזיכרון, בתפיסה ובעולם המחשבות. התוודעות לאופנות החוויה מאפשרת חקירה ולמידה משותפת של העולם הפנימי הכולל בתוכו את סגנונות ההתמודדות ומערכות ההגנה האישיים, חלקם סתגלניות חלקם לא. סגנונות התמודדות המתאפיינים בהדחקה או הימנעות ממפגש והתמודדות עם הכאב והקושי גורמים לפגיעה תפקודית ורגשית. לחילופין הפוטנציאל של הנפש לשיקום באמצעות היכולת לעבד את הכאב הלא מעוכל לתרחיש פנימי שמאפשר הסתגלות מחודשת לחיים, מאפשר השבה של מקורות החיות כמו גם התוודעות למקורות הנחת השמחה וחומרי הריפוי בנפש ובחיים. לפיכך, אנו מאמינות כי התמודדות עם משברים, בחיים כמו גם בטיפול, מזמין מסע לחשיפה, התוודעות וחיבור לפוטנציאל השיקום והשינוי של הנפש הקיים בכל אחד מאתנו.