טיפול אישי

טיפול אישי /פרטני:

הטיפול הפרטני מתייחסת לטיפול הנערך במתכונת של מפגשים אינדיבידואליים אישיים, אחד על אחד, עם איש טיפול.

 

הטיפול הפרטני מאפשר שימוש בכלים וגישות טיפוליות שונות מתוך מגוון הגישות הקיימות בעולם הטיפול. טיפול קוגניטיבי התנהגותי, טיפול פסיכודינמי, טיפול נרטיבי ועוד (לעיון בשיטות הטיפול ראה 'גישות טיפול' באתר טיפוקליניק). לעיתים התהליך הטיפולי מותווה על ידי גישה טיפולית מובילה, לעיתים התהליך הטיפולי משלב בתוכו מגוון גישות טיפוליות וההחלטה על הגישה הטיפולית מתחשבת באופי התלונה, הגישה היעילה ביותר לנתינת מענה לצורך הטיפולי, ובכישוריו והתמחותו של איש המקצוע. כמו כן, במסגרת כל אחת מהגישות ניתן לקיים טיפול קצר מועד או טיפול ממושך.

 

בליבת התהליך הטיפולי האישי, אחד על אחד, עבר לגישות השונות, טמונה האמונה שהקשר הוא המשאב המרכזי לשינוי. בקשר הטיפולי מתקיימים תנאים הכרחיים להניע תהליך שינוי וריפוי. תנאים של ביטחון, אמון בסיסי, קירבה ואינטימיות מספקים סביבה מגדלת ומרחב פוטנציאלי לחשיפה והתוודעות לקשיים, כאבים, מצוקות וגם גילויים של כוחות נפש חבויים. זוהי הקרקע המזינה לגדילה וצמיחה של העצמי.