טיפול בגישה פסיכו דינמית

הטיפול פסיכודינמי מתייחס לגישות שונות בפסיכולוגיה שהתפתחו מהפסיכואנליזה בראשיתה ועד ימינו. הגישה הפסיכואנליטית/פסיכודינמית מניחה כי הנפש מתגוננת מפני תכנים רגשיים שאינה מסוגלת לשאת מחמת הכאב או האיום על העצמי על ידי הפעלת מנגנוני הגנה שתפקידם להסיר תכנים אלו מהמודעות. כתוצאה מכך, ההתנהלות הנפשית מונעת במידה רבה ברבדים לא מודעים המשפיעים על ההתנהלות הרגשית והתפקודית באופן שיוצר צמצום הפוטנציאל להתפתחות, צמיחה, ממוש עצמי ובחירה חופשית.

הגישות פסיכואנליטיות בנות זמננו שמות דגש מרכזי על  אופי מערכות היחסים המוקדמות בזיקה להתפתחות הזהות והערך העצמי. לאור זאת, הקשר הטיפולי נתפס כמשאב ומרחב לשיקום והתפתחות העצמי. בליבת הטיפול בגישה הטיפולית הפסיכודינמית קיימת הזיקה האנושית המיוחדת בין שני אנשים, על בסיס מחויבות עמוקה לתהליך השינוי. מצע היחסים של אינטימיות קירבה וביטחון מעורר את החיוניות, הסקרנות והיצירתיות בנפש ומאפשר תהליך עמוק של התוודעות ל"חומרי" הנפש: זיכרונות, מערכות יחסים משמעותיות, חלומות, טראומות, כמיהות. מתאפשר זיהוי דפוסי רגש, חשיבה והתנהגות אופייניים המובילים לסבל ותקיעות. מתאפשרת התוודעות לדרכי התמודדות חלופיים בעלי פוטנציאל להקלה בסבל, הרחבת הפוטנציאל האישי, חופש הבחירה וחיבור לכוחות הנפש הבריאים והמיטיבים.

הטיפול הפסיכודינמי יעיל להתמודדויות עם קשיים הקשורים בדימוי עצמי, גיבוש זהות אישית, התמודדות עם מערכות יחסים ודפוסי קשר, טראומות מהעבר בעלי השלכות על הזהות וההתמודדות בהווה.

orange-3
orange-2
orange-1