tipol-logo

tipol-logo

 

טיפול משפחתי עם ילד שמתמודד עם הפרעת קשב וריכוז

“מעליות עולות יורדות, ומתרסקות, אבל אני גבוה מכולם”**

טיפול משפחתי עם ילד שמתמודד עם הפרעת קשב וריכוז

הפרעת קשב וריכוז בעיני היא הבחנה תקופתית, גם אם יש לה ביטויים פיזיולוגיים. הפרעה זו ייחודית לחברה המודרנית המערבית, ואבחונה קשור לציפיות להתנהגות “נכונה” במסגרת בית הספר. במערכת החינוכית יש ציפיות מהילד שיתפקד כתלמיד בית ספר. גם במסגרות אקדמיות גבוהות יותר קיימות ציפיות של ביצועים מסוימים מצד הסטודנטים. נוסיף על כך, שמספר הילדים המאובחנים בה עולה משנה לשנה.
בחרתי לספר את סיפורו של גבורה (שם בדוי), בהסכמת ההורים, משום שהרבה קוראים בוודאי יוכלו לזהות בו מאפיינים מילדים שהם מכירים. ואולי בכוחו של סיפור זה לתת השראה להורים וילדים אחרים. אצל גבורה זה התחיל בכך שההורים היו הראשונים שזיהו שקיימת בעיה, כבר בכיתה א’. מכיוון שהאמא נהגה לשבת איתו על לימודיו, היא
הייתה מודעת לקשיי הלמידה שלו, והם החליטו לקחת אותו לאבחוןקשיי למידה. האמא חשבה שיש עוד קושי שמתלבש על הקושי בלמידה, ולכן פנו לאבחון נוירולוגי. למעשה, הדרך כבר הייתה מוכרת להם מילדתם הבכורה.

iris-1
איריס ברנט
יום שני, אוקטובר 19, 2015